Siemens

Siemens je međunarodna tvrtka za sa širokom paletom proizvoda. Uspostavljeno je partnerstvo na području proizvodnje sklopova industrijske namjene, senzora, pretvornika tlaka i sličnih namjena.

Siemens je međunarodna tvrtka za sa širokom paletom proizvoda.
Uspostavljeno je partnerstvo na području proizvodnje sklopova industrijske namjene, senzora, pretvornika tlaka i sličnih namjena. www.siemens.hr