3D AOI

Već je pregledano gotovo 15.000 asembliranih pcb pločica!
3D AOI

Naš stroj za 3D AOI kontrolu elektrničkih sklopova PARMI XCEED uspješno je instaliran tokom Veljače. Već je kreirano nekoliko programa,te je pregledano gotovo 15.000 pcb pločica!

Rezultati kontrole su stvarno fantastični;brzina inspekcije i velika pouzdanost u inspekciji 0201" komponenata rezultiraju većom kvalitetom u odnosu na period prije mogućnosti 3D inspekcije.

Ovom investicijom osigurali smo zadržavanje i unaprijeđenje kvalitete za najnovije i najkompleksnije dizajne u montaži štampanih PCB pločica i smanjenja kučišta pojedinih komponenata.

direktor

Tomislav Patačić