Investicija u novu opremu 3D AOI

Obavještavamo sve kupce i partnere da tokom prvog kvartala 2020 godine očekujemo dolazak nove 3D AOI inspekcije !
Investicija u novu opremu 3D AOI

SMD MICRO ELEKTRONIKA, objavljuje da je krenula u relizaciju nabave nove 3D AOI optičke inspekcije. Nabava uključuje PARMI XCEED 3D AOI inspekciju.

Tokom 2019 izvršeno je nekoliko testova na različitim serijama proizvedenih uređaja.Nakon testova postalo je evidentno da mogućnosti koje pruža nova generacija AOI strojeva,daleko nadmašuju naš trenutni AOI sustav,te omogućuju još veću fleksibilnost i povećanje kvalitete optičke kontrole.Naši kupci se i dalje kreću prema miniturizaciji,a pločice sve više postaju "High density/High Mix" te je potrebno uložiti dodatan napor u kontroli kvalitete.

direktor,Tomislav Patačić