SMD brojanje komponenata

Nova mogućnost strojnog brojanja SMD komponenata
SMD brojanje komponenata

SMD MICRO ELEKTRONIKA je uvela novu mogućnost strojnog brojanja komponenata prije ili nakon izvršene usluge SMD montaže. Ova nova usluga će poboljšati informiranost kupaca o količinama pristiglih/preostalih komponenata na kolutovima.

Cilj uvođenja nove usluge je neprekidan proces SMD montaže.